Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt pod tytułem:   „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego...

NAZWA PROJEKTU: Ergonomia – moja towarzyszka! Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich. ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę