Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich


Urząd Pracy ograniczył osobistą obsługę do minimum - Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego

info
Przedsiębiorco, jeśli otrzymałeś pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie musisz składać wniosku o jej umorzenie. Umorzenie będzie następowało z urzędu pod warunkiem, że prowadziłeś działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenie pożyczki. Powyższe weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w CEIDG/KRS.

Nabór wniosków o uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków o uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej...

Nabór wniosków - Dofinansowanie dla samozatrudnionych

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15 zzc

Nabór wniosków - Dofinansowanie dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zzb

Nabór wniosków - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 15 zze

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

ul. Wyzwolenia 17
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 765 29 45, fax. 32 765 29 40
e-mail: kancelaria@pup.siemianowice.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich czynny jest:

 

Dni tygodnia

Godzina otwarcia

Godziny Przyjęć  

Poniedzałek 7.00 - 16.00 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00 7.00 - 14.00
Środa 7.00 - 15.00 7.00 - 14.00
Czwartek 7.00 - 15.00 7.00 - 14.00
Piątek 7.00 - 14.00 7.00 - 13.00

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przyjmuje: Wtorek 11.00 - 13.00
Zastępca Dyrektora przyjmuje: Czwartek 9.00 - 11.00
     
Kierownicy poszczególnych
komórek organizacyjnych
przyjmują:
Codziennie w godzinach pracy Urzędu

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę